Back to top

Solarchitect

A SOLARCHITECT kifejezés értelmezési rétegei:

  • a legtriviálisabb értelmezés (korunkra jellemzően) a szoláris energia épületekben való hasznosítása aktív és passzív rendszerekkel
  • ennél már magasabb értelmezési szint a Nap-kultusz (és ezzel párhuzamosan a Belső Fény) újjáélesztésének akarata a közösség és az egyén építési aktusaiban, a rítusteremtő építészet segítségével
  • a legszemélyesebb értelmezés pedig a szolipszizmus és az architectúra szavak összeolvadása

 

szolipszizmus: A latin „solus” (egyedül) és „ipse” (magam) szavakból képzett kifejezés. A filozófiai és filozófia-feletti szolipszizmus értelmében sok létező van, sok személy, sok ember – de Alany csak egy van. Önmagamat csak a személyemből vezethetem vissza önmagamhoz mint Alanyhoz. Az Alanyba redukált Alany többé már Alanynak sem nevezhető: ez a metafizikai abszolútum. (László András meghatározása)

architektúra: szótöve az „arché” az ókori mitológiában is szereplő,a keresztény mitológiában „őskezdeteknek” nevezett égi lények neve. Tektúra, tektonika néven a geológiai léptékű, földet formáló erőket nevezték. Nyersfordításban tehát a szó, az „őskezdetek formálóereje” lehetne. (Kampis Miklós meghatározása)

Solarchitect logó